SUPPORT-ARCHITECT (m/v)

Je functie
• Binnen een team, en in samenspraak met de projectmanager, ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van architectuur- en interieurontwerpen.
• Je taak behelst: assistentie bij het uitvoeren van projectresearch, ondersteuning van ontwerpaangelegenheden, het opstellen van aanbesteding- en uitvoeringsdocumenten en (assistentie bij) de eigenlijke werfopvolging.
• Je assisteert bij het realiseren van een naadloze overgang van ontwerp naar uitvoering en ondersteunt de interne terugkoppeling bij projectaanpassingen.
• Je krijgt support van de projectmanager, de ontwerparchitecten, collega support-architecten en de CAD-operators.
• Je ziet er op toe dat je projecten gerealiseerd worden binnen de vooropgestelde deadlines en de gebudgetteerde uren.

Projectomschrijving
• Nieuwbouw- en renovatieprojecten.
• Voornamelijk grote binnenstedelijke projecten waarbij residentiële, commerciële en utilitaire functies vermengd zijn.

Je profiel
• Je behaalde het diploma van architect of burgerlijk ingenieur-architect.
• Je hebt al enkele jaren professionele ervaring opgedaan. Ervaring in grote en complexe projecten is een pluspunt.
• Je bent organisatorisch, oplossingsgericht, pragmatisch, diplomatisch, stressbestendig en zeer communicatief.
• Je kan vlot overweg met MS Office-toepassingen en met CAD-tekensoftware.
• Je bent voltijds beschikbaar, met eigen wagen.