Projects

Leuven Hertogensite

Multifunctioneel stadskwartier te Leuven, met speciale aandacht voor het integreren van een zorgtoren en levenslang wonen. I.s.m. 360 Architecten.

Hasselt Jessa Ziekenhuis

Nieuw eenheidsziekenhuis voor Jessa (Virga-Jesse + Salvator) op de Salvatorsite + revalidatiecentrum op de Herk-de-Stad site. I.s.m. OSAR, BEarchitects en Technum

Lanaken

Sportcomplex met sportzaal, fitness en zwembad. Wedstrijdlaureaat 'design & build'

Hechtel-Eksel

Fietspadconstructie in Bosland (Hechtel-Eksel)

Hasselt Kanaalkom Hasselt

Multifunctioneel project aan de 'Blauwe Boulevard', Kanaalkom

Hasselt Masterplan Zonnestraal

Nieuw woonzorg- en dienstencentrum (120 bedden). Deelproject van het masterplan 'Zonnestraal'.

Hasselt Masterplan Zonnestraal

Uitbreiding met 90 bedden extra en een dagcentrum. Deelproject van het masterplan 'Zonnestraal'.

Leuven Hertogensite

Nieuw stadskwartier rondom een stedelijk pleintje, inclusief een nieuw stadspark. I.s.m. Conix Architecten en Wirtz International.

Leuven Hertogensite

Multifunctioneel stadskwartier te Leuven, met speciale aandacht voor het integreren van een zorgtoren en levenslang wonen. I.s.m. 360 Architecten.

Hasselt Kanaalkom Hasselt

'Stadshaven' is het eerste gebouw van het Havenkwartier. i.s.m. Andrea Leonardi en Arassociati.

Tongeren

Ombouw van het kasteel en boerderij naar architectenbureau en chambres d'hôtes, op een ecologisch verantwoorde manier.

Leuven Philipssite

Fase 1 is uitgevoerd. I.s.m. ARAssociati (Milano).

Maasmechelen Nationaal Park Hoge Kempen

Deelproject van Nationaal Park Hoge Kempen.

Turnhout

Nieuw winkel- en woonproject in het hart van Turnhout. I.s.m. AID-Architecten.

Firenze, Italië

Deelproject van de herwaarderingsoperatie Novoli, de voormalige Fiat-terreinen.

Hasselt

Uitbreiding kasteeltje Van Havermaet, midden in een waardevolle parkomgeving.

Houthalen

Ontwerp van interieur en scenografie voor een bedrijven- en bezoekerscentrum voor duurzame technologie. I.s.m. Niek Kortekaas.

Hasselt Jessa Ziekenhuis

Binnen de bestaande gebouwen van de Groep Machiels werd op zeer korte tijd een nieuwe 'steriele doos' ontwikkeld.

Hasselt Kanaalkom Hasselt

Bijplaatsen van een extra verdieping op de bestaande vleugel + volledige renovatie van de vleugel.

Turnhout

Nieuw rustoord, serviceflats en minicrèche op de Anco-site in Turnhout.

Leuven Barbarahof

Stedelijk wonen rondom een 'piazza' aan de Dijle. I.s.m. A33-architecten voor de architectuur en Wirtz International voor de buitenaanleg.

Hasselt

Design & Build offerte (DBFM), op vraag van Sportoase NV. Na indiening van een compleet dossier werd de procedure stopgezet.

Maastricht

Aut-Ark I is een drijvende passiefwoning met Europees passiefhuis certificaat.

Lommel

Opmaak van een globale visie omtrent de ontwikkeling van de Sportcampus te lommel. I.s.m. Technum nv

Leuven Philipssite

Het kinderdagverblijf is helemaal verweven met het park. Het groen loopt er door en erover. i.s.m. ARAssociati (Milano)

Hasselt Kanaalkom Hasselt

Multifunctioneel project met appartementen en kantoren aan de Hasseltse Blauwe Boulevard. I.s.m. Wirtz International voor de buitenaanleg

Tongeren Gallo-Romeins Museum

Museale opstelling van de permanente collectie van het nieuwe PGRM. I.s.m. Niek Kortekaas

Hasselt Kanaalkom Hasselt

Woonproject rond een parkje

Zonhoven

Appartementsgebouw in het dorpscentrum. I.s.m. arch. Els Verdee

Leuven

Laureaat nationale kandidatuurstelling. Rustoord met serviceflats, dienstencentrum, polyvalente zaal en ondergr. parking. I.s.m. Technum

Tongeren Gallo-Romeins Museum

Door de uitbreiding wordt het historische hart van Tongeren omgevormd tot een ware museum-site.

Hasselt Masterplan Zonnestraal

De bestaande serviceflats dienden in een enorm korte tijdspanne gerenoveerd te worden.

Leuven Philipssite

Het hele Philipsproject is in essentie een parkproject, waar als het ware bij toeval gebouwen in staan. i.s.m. ARAssociati (Milano).

Sint-Truiden

Appartementen, winkels en ondergr. parking. Wedstrijd i.s.m. Aldo Rossi. Architectuur (jaren later) i.s.m. ARAssociati (Milano).

Leuven Barbarahof

Masterplan met als centraal thema: stedelijk wonen rondom een "piazza" aan de oevers van de Dijle.

Houthalen

Laureaat nationale wedstrijd i.s.m. Technum. Dubbele sporthal (2000 zitjes).

Genk C-Mine

Masterplan om, binnen de krijtlijnen van het BPA, de identiteit van de plek te versterken en voor de mijnsite een krachtig toekomstperspectief te ontwikkelen.

Turnhout

Rustoord en serviceflats aan de rand van de kanaalkom in Turnhout.

Leuven Philipssite

Het sportcomplex is het knooppunt van de Philipssite, pal op de as binnenstad-Parkabdij. I.s.m. ARAssociati (Milano)

Genk C-Mine

Laureaat nationale wedstrijd i.s.m. Technum. Onderdeel van de herwaarderingsoperatie van de mijnsite te Winterslag. Project stopgezet. Op de voorziene locatie kwam een cinemacomplex.

Tongeren Gallo-Romeins Museum

Laureaat internatationale wedstrijd, waar wij bewust geen prentjes maar een doordachte werkmethodiek hebben aangereikt.

Sint-Truiden

Nieuwe voetbaltribune voor STVV. i.s.m. Technum

Hasselt

Renovatie van een mijngebouw uit de jaren '50. Omvorming tot kantoren.

Leuven Hertogensite

Laureaat promotiewedstrijd herbestemming ziekenhuissite (9 ha) in het historisch centrum.

Antwerpen Oosterweel

Laureaat internat. wedstrijd. Binnen de studiegroep (SAM) was DG&P verantwoordelijk voor de architecturale input. Eind 2003 werd in onderling akkoord de samenwerking stopgezet.

Leuven Philipssite

Het gebouw huisvest zowel de lokale als bovenlokale politie. De H-vorm zorgt voor een compacte interne organisatie. I.s.m. ARAssociati (Milano)

Antwerpen

Nieuwbouw en renovatie op de Meir in Antwerpen. Opdracht werd na ontwerp stopgezet.

Leuven Philipssite

Multifunctioneel project op de voormalige Philipsterreinen. I.s.m. Aldo Rossi.

Hasselt

Stedenbouwkundig ontwerp. Tweede in internat. wedstrijd i.s.m. Peter Bongaerts en Guy Cleuren. Winnaar: West 8 (NL)

Hasselt

Renovatie + uitbreiding van een oud pand. Serviceflats met ontmoetingsruimte, rondom een gemeenschappelijke stadstuin.

Leuven Philipssite

De centrale tunnel zorgt voor de ondergrondse ontsluiting van de Phlipssite. Hij linkt ondergronds alle gebouwen aan mekaar.

Leuven Philipssite

Erg overzichtelijke en goedkope parking (meer dan 1000 parkeerplaatsen).

Leuven Philipssite

Het postgebouw, om logistieke redenen vooraan gesitueerd, is opgevat als een industrieel gebouw. I.s.m. ARAssociati (Milano)

Leuven Philipssite

De Philipstoren werd bewust bewaard en gerenoveerd. Ze is de baken van het project. Ze huisvest het Ministerie van Financiën. i.s.m. ARAssociati (Milano)

Hasselt

Woonproject met 4 volumes rond een park aan de rand van de Hasseltse Boulevard. i.s.m. Andrea Leonardi (Milano)

Kortenaken

Nieuwbouw van een ontmoetingscentrum in een landelijke gemeente.

Hasselt

Concept + vormgeving, ontwerp van straatmeubilair en infrastructurele detaillering. I.s.m. Aldo Rossi en Libost

Tessenderlo

Verbouwing + nieuwbouw van het gemeentehuis, de politie, het conservatorium en de bibliotheek. I.s.m. arch. Patrick Smits en Technum

Genk C-Mine

De twee schachtbokken en het ophaalgebouw werden voor verder verval beschermd.

St.-Pieters-Leeuw

Laureaat internationale wedstrijdaanbesteding. Zendmast voor de nationale televisie, 300 meter hoog.

Brugge

Rustoord (48 bedden) gelegen in een typische woonstraat aan de rand van de stad.

Hasselt Masterplan Zonnestraal

Rust- en verzorgingstehuis (60 bedden) op de zorgcampus van het OCMW.

Hasselt

Renovatie van het historisch waardevolle oude ziekenhuis, omvorming tot kantoor-geheel. I.s.m. Aldo Rossi (Milano).

Hasselt Masterplan Zonnestraal

Uitbreiding bestaand administratief gebouw, gelegen aan de rand van het stadspark.

Hasselt

Tweede in nationale wedstrijd i.s.m. Aldo Rossi. Project stopgezet. Winnaar: Poponcini-Lootens

Tongeren Gallo-Romeins Museum

Renovatie + uitbreiding tot een nieuw Gallo-Romeins museum. I.s.m. Michel Jaspers Architecten.

Hasselt

Totaalinterieurproject voor de bestuursvleugel van het Provinciehuis, met inbegrip voor de rest van het complex van het los meubilair.

Genk

Deelproject van het ERC-reconversieproject op de mijnsite van Waterschei. I.s.m. François Confino Paris als co-ontwerper en Jacques Dubrulle als adviseur.

Hasselt

Verbouwing van een geklasseerd monument tot multifunctioneel project met café, bookshop, restaurant en polyvalente cultuurruimte. i.s.m. Vittorio Simoni