Inleiding

De VRT zendmast is een slanke toren van 300 meter, haast even hoog als de Eifeltoren. De toren vormt het centraal netwerk van straalverbindingen voor de Brusselse regio.

Alfredo De Gregorio: "De zendmast was het voorwerp van een internationale design-and-build-wedstrijd. Het belang van esthetiek, techniek en kostprijs werd duidelijk meegegeven. Eerst moest het ontwerp door een esthetische selectie geraken. Dan pas speelden techniek en kostprijs een doorslaggevende rol.
Ons team heeft al van in het begin gekozen voor een betonnen structuur. Het betonnen basisvolume is schijnbaar hyperbolisch, gebouwd volgens het bekistingsprincipe van een koeltoren (klimbekisting). Het kleinste detail werd gewikt en gewogen. De ingenieurs moesten binnen een enorm strikt technisch kader werken, maar waren steeds bezorgd om de esthetische vorm.

De uitvoering zelf was ongelooflijk complex:
* nieuwe bekistingsmethoden die werden uitgezet door middel van vernuftige lasertechnieken
* de montage van de werfkraan en de werflift
* de montage van de antenne door middel van een helicopter
De doorgedreven samenwerking tussen architect, ingenieurs en uitvoerders was enorm boeiend. Het gaf ons een geweldig gevoel dat wellicht vergelijkbaar is met de middeleeuwse kathedraalbouwers, echte bouwmeesters."

Team:
* bouw: NV Van Rymenant, NV Bouwbedrijf Reynders en Borie SAE
* ingenieurs: NV Technum + ingenieurs van SAE
* architect: De Gregorio & Partners

Constructie en functie

De constructie van de toren bestaat uit drie hoofdelementen : een zelfdragende betonnen hoofdvolume van 256 meter, daar bovenop een stalen buis van 25 meter en een met glasvezel versterkte composietbuis van 19 meter. De diameter op de grond is 27 meter, aan de top is dit slechts 1,6 meter. In de toren werd 11.000 m³ beton verwerkt. Om verzakkingen op te vangen zit de helft van de 30.000 ton beton onder de grond, tot op een diepte van 15 m.

Het onderste deel van de toren was ruim genoeg om het zendergebouw in onder te brengen. Het gebouw telt vier verdiepingen met kantoren en zendapparatuur. Op 193 meter hoogte werd een koepel voorzien met alle apparatuur voor de straalverbindingen. Op de toren werden verschillende platformen geplaatst waarop de antennes werden bevestigd: FM radio, VHF en UHF televisie.

Naast het esthetische werd er bij het ontwerp vooral aandacht geschonken aan de veiligheid. Alles werd berekend volgens de modernste technieken. Tijdens de ontwerpfase werd rekening gehouden met wind, temperatuurschommelingen, aardbevingen en zon. De ergste rampenscenario's werden in overweging genomen om de stabiliteit van de zendmast te garanderen.

TITEL

VRT Antennetoren

OMSCHRIJVING

Laureaat internationale wedstrijdaanbesteding. Zendmast voor de nationale televisie, 300 meter hoog.

LOCATIE

St.-Pieters-Leeuw

OPDRACHTGEVER

Vanrymenant - SAE

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Zendmast - Wedstrijd

BRUTO OPPERVLAKTE

0 m²

BASISBUDGET

€8.228.000,00

TOTAALBUDGET

€8.228.000,00

STARTJAAR ONTWERP

1996

EINDJAAR WERKEN

1997

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW