Aan architectuur werken op basis van research, niet vanuit het beeld

Wij willen onderzoek doen naar de architectuur haar functie, programma, techniciteit, budget, maar ook naar haar omgeving, haar roots en de relatie met de stedelijke identiteit. Kortom, onderzoek naar ‘samenhang’.
Hoe onvolledig samenvattingen ook mogen zijn, we hebben toch maar een poging gedaan om onze ontwerpfilosofie samen te vatten in 10 basisprincipes. Het zijn als het ware tien werk-woorden waarmee we het denkproces omtrent een project willen stroomlijnen. Deze tien sleutelbegrippen staan niet los van elkaar, maar vormen a.h.w. zelf een verhaal, waarin het ene naar het andere leidt.
Uiteindelijk kan het zelfs in een schema samengevat worden, rond de polen‘Stedelijke identiteit’ en ‘Communicatie’; twee spillen met elk vier ‘spaken’. ‘Stedelijke identiteit’ is de rode draad in onze zoektocht naar de Stad. ‘Communicatie’ is essentieel om een zo breed mogelijk sociaal draagvlak te creëren. Vooral de publieke ruimte staat centraal. De filosofie waarop die ontwerpvisie teruggaat, hebben wij uitgebreid neergeschreven in ons boek ‘Passione Urbana’ (Roularta Books, 2006). Ons boek ‘Architettura Povera’ (Roularta Books, 2007) bouwt daarop verder en legt ook een link naar de vreemde houding van de overheid omtrent architectuurwedstrijden.

Ontwerpfilosofie in 10 kernbegrippen